MARKETBAG UF

Vår affärsidé är att vara en brygga mellan näringsliv och föreningsliv. Tanken är att trycka företagsnamn / loggor på tygpåsar. På tygpåsen kommer det att finnas tre olika storlekar till tre olika prisklasser som företagen kan välja mellan.

logga.png

Priserna för platserna kommer att variera mellan 5000kr för den lilla, 7500 kr för mellan storleken och 9990 kr för den största platsen.

 

Den färdiga produkten kommer vi sedan ge ut till en lokal sportförening. Föreningen kommer att få sälja produkten för omkring 40 kr, därefter får föreningen 70%  av vinsten försäljningen. Pengarna föreningen får kan de spendera som de vill.

 

Genom att samarbeta och agera mellanhand mellan lokala företag och sportföreningar hjälper företagen både sig själva samtidigt som föreningar kan investera i sina ambitiösa ungdomslag.

 

För mer information kontakta oss via: ufmarketbag@gmail.com