PLANTFORHELP UF

Vi är 3 tjejer från Stagneliusskolan som går sista året på ekonomiprogrammet. Tillsammans driver vi UF-företaget PlantForHelp där vi säljer träd som planteras i byn Mbazzi i Uganda.

PlantForHelp UF.png

Träden bidrar till ökat koldioxidupptag vilket innebär en tryggare och mer hållbar framtid. Vår samarbetspartner Paul planterar de olika trädarterna Warburgia ugandensis och Prunus Africana som båda bidrar till koldioxidupptag och medicinsk nytta. 

 

 

På instagram följer en tydlig köpprocess där du som kund enkelt kan köpa ett eller flera träd via swish. Ett träd kostar 100 kr och när du har betalat skickas ett certifikat via mail som bevis på att du har bidragit.

unnamed.jpg

Kontaktuppgifter:

Instagram:  plantforhelpuf

Facebook: Plantforhelp UF

Mail: plantforhelpuf@gmail.com